phone icon +48 784 650 041
email icon biuro@promedia.biz.pl
email icon e.osika@promedia.biz.pl
facebook icon linkedin icon youtube icon

Szkolenia dla branży mody

 

Poniżej znajdziesz przykładowe tematy naszych szkoleń dla firm modowych

Zarządzanie zmianą w firmie
z branży mody
Trendy w biznesie mody. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Strategia zysku Twojej Firmy
w branży mody

Zarządzanie zmianą w firmie z branży mody

O tym, że jedyną stałą rzeczą na świecie jest zmiana, przekonujemy się teraz bardziej, niż kiedykolwiek dotąd. Zmiany następują coraz szybciej, częściej są mniej spodziewane, większe i groźniejsze w skutkach od poprzednich.

 

Podtytuł jednej z lektur biznesu mówi, że „nie duzi zjadają małych, lecz szybcy opieszałych”. Ci, którzy szybciej zauważą i zareagują na zachodzące zmiany, wyjdą z nich zwycięsko i zyskają przewagę nad konkurencją. Już Darwin twierdził, że „przetrwają nie najsilniejsi czy najmądrzejsi, lecz ci, którzy lepiej dostosują się do zmian”.

 

Gdzie znajdziesz informacje o zmianach? Co pomoże Ci je przewidzieć, by jak najmniej było tych niespodziewanych? W jaki sposób unikniesz, wynikających z nich niebezpieczeństw i wykorzystasz pojawiające się szanse? Jak możesz skutecznie reagować na zmiany i je kreować?

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

 

 • Łatwiej zidentyfikujesz potrzeby zmian w Twoje Firmie
 • Sprawnie zaplanujesz, przeprowadzisz i skomunikujesz proces zmian oraz dokonasz jego oceny,
 • Poradzisz sobie ze źródłami oporu przed zmianą i zyskasz sojuszników, wspierających Cię w procesie wprowadzania zmian.

Kto najbardziej skorzysta z udziału w szkoleniu?

 

 • Właściciele, prezesi, członkowie zarządów, menedżerowie kreujący i projektujący procesy zmian w firmach z branży mody,
 • Menedżerowie zarządzający przygotowaniem i wdrażaniem zmian w zespołach poszczególnych działów ( w tym: sprzedaży, zaopatrzenia/produkcji, marketingu, administracji i finansów),
 • Osoby wspierające realizację i komunikację procesu zmian (w tym specjaliści ds. HR, marketingu i PR).

Czego się nauczysz dzięki programowi szkolenia?

 

 • Zidentyfikujesz źródła i potrzeby zmian w Twojej Firmie
 • Określisz działania, które pomogą Ci w radzeniu sobie ze skutkami negatywnych zmian w firmie i jej otoczeniu, jak też w wykorzystaniu szans, wynikających z pozytywnych zmian,
 • Ocenisz gotowość firmy i współpracowników do przeprowadzenia zmian,
 • Wykorzystasz techniki i narzędzia zarządzania zmianą do inicjowania, wdrażania i monitorowania efektów wprowadzanych zmian,
 • Będziesz umiejętnie komunikował zmiany, by łatwiej można je było wprowadzić,
 • Łatwiej poradzisz sobie z oporem przed zmianą i zyskasz zwolenników wspierających Cię w jej wdrażaniu,
 • Nauczysz siebie i innych, jak cieszyć się z wprowadzanych zmian, być otwartym i pozytywnie nastawionym na nowe wyzwania i kreatywne radzenie sobie z nimi.

Przydatne informacje:

 

 • Szkolenie dostępne jest zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online
 • Czas trwania: 1 dzień( 7- 8 godzin zegarowych, w tym przerwy na kawę/ lunch) – adekwatnie do indywidualnych preferencji zamawiającego,
 • Forma: praktyczne warsztaty (wykłady + ćwiczenia)
 • Prowadzący: Jerzy Osika – informacje o trenerze

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie pisemnej i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Trendy w biznesie mody. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania

Zmiany w otaczającej nas rzeczywistości są źródłem zmian w stylu życia, wyznawanych wartościach i zachowaniach zakupowych konsumentów. Te wpływają na handel, powodując zmiany w obsłudze klienta, visual merchandisingu, wielokanałowej sprzedaży i komunikacji marketingowej. Kreują nowe trendy w modzie i innowacyjne rozwiązania w zakresie tworzenia i dostarczania produktów i usług.

 

Zmiany w otoczeniu, spowodowane pandemią, działaniami wojennymi, rosnącymi kosztami i inflacją stawiają dodatkowe wymagania przed firmami z branży mody.

 

Jak łatwiej ogarnąć zmieniającą się rzeczywistość w kontekście własnej branży i firmy?

 

Biznesowa mądrość uczy, że sukces nie zależy od tego, jak powieje wiatr, ale od tego, jak postawisz żagle.

 

To szkolenie pomoże Ci poznać i wykorzystać pomyślne wiatry oraz uniknąć niebezpiecznych raf.

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 

 • Zoptymalizujesz swoje strategie i działania biznesowe, dzięki wiedzy o aktualnych zmianach rynkowych i najnowszych trendach w biznesie mody.
 • Poznasz tajemnice sukcesu krajowych i zagranicznych liderów w branży mody.
 • Zyskasz nowe inspiracje na zwiększenie sprzedaży, wzrost rentowności i rozwój Twojej Firmy.
 • Wykorzystasz w praktyce wiedzę o zmianach w zachowaniach zakupowych klientów, trendach w modzie i handlu (offline i online).

Kto najbardziej skorzysta z udziału w szkoleniu?

 

 • Prezesi i właściciele firm z branży mody,
 • Menedżerowie sprzedaży i marketingu,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i dopasowanie oferty sprzedażowej do aktualnych potrzeb klientów,
 • Kadra zarządzająca w firmach produkcyjnych, sieciach detalicznych, sklepach stacjonarnych i internetowych z branży mody.

Czego się nauczysz dzięki programowi szkolenia

 

 • Dopasujesz strategię biznesową, ofertę sprzedażową i działania marketingowe do zmieniających się zachowań zakupowych konsumentów, trendów w modzie i zmian na rynku mody,
 • Zyskasz nowe pomysły na optymalizację sprzedaży wielokanałowej,
 • Podniesiesz swoje kompetencje w realizacji skutecznych działań sprzedażowych i marketingowych, by zwiększyć sprzedaż w kraju i na rynkach zagranicznych,
 • Ograniczysz ryzyko prowadzenia działalności w szybko zmieniającym się biznesie mody i jego otoczeniu.

Przydatne informacje:

 • Szkolenie dostępne jest zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online
 • Czas trwania: 1 dzień( 7- 8 godzin zegarowych, w tym przerwy na kawę/ lunch) – adekwatnie do indywidualnych preferencji zamawiającego,
 • Forma: praktyczne warsztaty (wykłady + ćwiczenia)
 • Prowadzący: Jerzy Osika – informacje o trenerze

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie pisemnej i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Strategia zysku Twojej Firmy w branży mody

 

Jak zrealizujesz lub przekroczysz zysk firmy, zaplanowany na kolejny rok? W jaki sposób osiągniesz zamierzone przychody? Co pomoże Ci utrzymać lub obniżyć koszty?

 

Jakie trendy w modzie, zachowaniach konsumenckich, handlu stacjonarnym i e-commerce powinna uwzględnić Twoja Firma w budowaniu strategii?

 

W jaki sposób wykorzystasz wiedzę o dotychczasowych przychodach oraz obecnych silnych i słabych stronach Twojej Firmy do lepszego zaplanowania przyszłych przychodów w poszczególnych asortymentach i kanałach sprzedaży?

 

Jak optymalnie skorzystasz z wiedzy i współpracy Twojego Zespołu, by wspólnie stworzyć i zrealizować optymalny plan realizacji zysku Twojej Firmy?

 

Chcesz znaleźć własne odpowiedzi na te pytania? Skorzystaj z praktycznych warsztatów, które od lat pomagają w realizacji celów firmom (od rodzinnych po spółki giełdowe) z branży mody.

 

Warsztaty prowadzi ekspert biznesu mody z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży – Jerzy Osika.

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 

 • Łatwiej zrealizujesz zamierzone zyski dzięki dobrej strategii, która Ci w tym pomoże,
 • Zyskasz nowe pomysły na zwiększenie sprzedaży i minimalizację kosztów,
 • Lepiej wykorzystasz szanse i unikniesz zagrożeń, wynikających z otoczenia, jak też z mocnych i słabych stron Twojej Firmy,
 • Pełniej wykorzystasz potencjał wewnętrzny firmy i zwiększysz motywację własną i współpracowników do realizacji celów.

Kto najbardziej skorzysta z udziału w szkoleniu

 

 • Właściciele, prezesi, członkowie zarządów firm z branży mody,
 • Menedżerowie sprzedaży, produktu, marketingu, finansów,
 • Menedżerowie ds. rozwoju,
 • Osoby odpowiedzialne za zlecanie/realizację produkcji.

Czego się nauczysz dzięki programowi szkolenia?

 

 • Zdobędziesz najnowszą wiedzę o trendach w: modzie, zachowaniach konsumenckich, marketingu, handlu i e-commerce oraz prognozy dotyczące ważnych zjawisk w otoczeniu Twojej Firmy, które warto uwzględnić tworząc jej strategię,
 • Zwiększysz swoje kompetencje w zakresie analizy wyników firmy, jej silnych i słabych stron oraz wynikających z nich szans i zagrożeń,
 • Zyskasz nowe pomysły i narzędzia dla tworzenia strategii i planów jej realizacji, z wykorzystaniem skutecznych metod, które przydadzą Ci się także w przyszłości,
 • Podniesiesz swoje umiejętności kreatywnej pracy grupowej,
 • Wykreujesz i poznasz nowe pomysły na uatrakcyjnienie oferty, zwiększenie efektywności działań marketingowych, wzrost sprzedaży i optymalizację kosztów.

Przydatne informacje

 

 • Warsztaty realizowane są zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online
 • Czas trwania: 1 dzień ( 7- 8 godzin zegarowych, w tym przerwy na kawę/ lunch) – adekwatnie do indywidualnych preferencji zamawiającego,
 • Forma: praktyczne warsztaty z wykładem wprowadzającym i moderowaną przez prowadzącego pracą w grupach, które na bazie przygotowanych wcześniej informacji i narzędzi przygotowują, a następnie prezentują efekty swojej pracy. Podczas wspólnej dyskusji omawiane są sposoby na realizację przychodów oraz pomysły na działania marketingowe i optymalizację kosztów, by osiągnąć planowany zysk. Po warsztatach uczestnicy otrzymują przygotowany przez prowadzącego pisemny raport, z wnioskami wynikającymi z warsztatów i wytycznymi do ich wdrażania.
 • Uczestnicy otrzymają także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Prowadzący: Jerzy Osika – informacje o trenerze